Koupe Pri Pou Calitra

In Nouvèl pa AHF

Kounye a, AHF envite w pale non prèske 10,000 Ameriken sou lis datant dwòg SIDA yo lè w voye lèt ki anba a.

Depi Prezidan Obama te pran biwo a, lis datant pou Pwogram Asistans Medikaman SIDA (ADAP) te monte soti nan mwens pase 100 moun an 2008 pou rive prèske 10,000 moun jodi a.

Se vre. Prèske 10,000 Ameriken nan onz eta yo kounye a sou lis datant pou resevwa medikaman pou sove lavi atravè ADAP eta a.

Kòm mwa pa mwa lis datant yo te ogmante nan nimewo ki pi wo yo te janm wè, Prezidan Obama te fè yon ti kras fè fas ak kriz sa a.

Tanpri voye lèt ki pi ba a pou mande Prezidan Obama pou l sou bò 10,000 Ameriken k ap tann medikaman SIDA ki sove lavi yo. Mande l pou l asiyen dola swen sante ki pa depanse ki deja nan bidjè a pou mete fen nan kriz sa a.

Se pou tande vwa ou!

Fondasyon VIH/SIDA
AHF Pale soti!